Khamis, 19 November 2009

aidiladha...

salah seekor lembu korban yang melarikan diri ketika malam raya aidiladha


Pengertian Qurban
Qurban ialah penyembelihan haiwan tertentu pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah setiap tahun Hijrah dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah S.W.T. Perintah berkorban telah disyariatkan oleh Allah S.W.T kepada umat Islam pada tahun kedua Hijrah bersamaan dengan perintah Solat Eidul Adha dan membayar zakat.

Firman Allah S.W.T. yang bermaksud:
“Dan telah Kami jadikan unta-unta itu sebahagian daripada syi'ar Allah, kamu memperolehi kebaikan yang banyak daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah diikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur." - Surah Al-Haj: Ayat 36

"Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah." - Surah Al-Kauthar: Ayat 2

Daripada Aisyah r.a Nabi Muhammad S.A.W. telah bersabda yang bermaksud:
"Tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada Hari Raya Qurban, yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih haiwan qurban. Sesungguhnya haiwan qurban itu pada hari kiamat kelak akan datang berserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah qurban itu menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima disisi Allah, maka beruntunglah kamu semua dengan (pahala) qurban itu." - Riwayat At-Tarmuzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim

Zaid bin Arqam berkata: "Mereka telah bertanya, Wahai Rasullullah, apakah Udhhiyah (Qurban) itu? Nabi Muhammad S.A.W. menjawab: "Ia sunnah bagi bapa kamu Nabi Ibrahim." Mereka bertanya lagi: Apakah ia untuk kita? Rasulullah S.A.W. menjawab: "Dengan tiap-tiap helai bulu satu kebaikan." Mereka bertanya: "maka bulu yang halus pula? Rasullullah s.a.w bersabda yang bermaksud "Dengan tiap-tiap helai bulu yang halus itu satu kebaikan." - Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah


Hukum Qurban
Hukumnya Sunnat Muakkad (Sunnat yang dikuatkan) atas orang yang memenuhi syarat-syarat seperti berikut:
· Islam
· Merdeka (Bukan hamba)
· Baligh lagi berakal
· Mampu untuk melaksanakan qurban

Sabda Rasullullah s.a.w yang bermaksud:


"Aku disuruh berqurban dan ia sunnat bagi kamu" - Riwayat At-Turmuzi.


"Telah diwajibkan kepada ku qurban dan tidak wajib bagi kamu" - Riwayat Daruqutni Walaupun hukum berqurban itu sunnat tetapi ia boleh bertukar menjadi wajib jika dinazarkan. Sabda Rasullullah S.A.W yang bermaksud: "Sesiapa yang bernazar untuk melakukan taat kepada Allah, maka hendaklah dia melakukannya." - Sila Rujuk: Fiqh -Sunnah.


di cedok dari sumber sebuah badan kebajikan islam


Tiada ulasan: